sua UPS
Sửa chữa bộ lưu điện ups hà nôi

chuyên sửa ups - trung tâm dịch vụ sửa bộ lưu điện tốt nhất Sửa ups bộ lưu điện, sua bo luu dien, dịch vụ uy tín tại hà nội chuyên nghiệp

Sửa máy tính Lenovo IdeaPad U410

Sửa máy tính Lenovo IdeaPad U410

Sửa máy tính Lenovo IdeaPad U410 (N9-335695) (Intel Core i5-3317U 1.7GHz, 4GB RAM, 782GB (32GB SSD + 75GB HDD), VGA NVIDIA GeForce 610M, 14 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit) Ultrabook Lenovo U410 N9-335695. Hãng sản xuất: Lenovo IdeaPad Series / Mother

Sửa máy tính Lenovo IdeaPad U410

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo Lenovo T400

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo Lenovo T400 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo Lenovo T400 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo S2030

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo S2030 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo S2030 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad B480

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad B480 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad B480 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad E430c

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad E430c uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad E430c giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo Thinkpad E43G

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo Thinkpad E43G uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo Thinkpad E43G giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad E440

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad E440 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad E440 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo Thinkpad E450

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo Thinkpad E450 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo Thinkpad E450 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad Edge E430

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad Edge E430 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad Edge E430 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad Edge E440

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad Edge E440 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad Edge E440 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo Thinkpad Edge E520

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo Thinkpad Edge E520 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo Thinkpad Edge E520 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad Edge Twist

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad Edge Twist uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad Edge Twist giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad L430

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad L430 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad L430 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad L512

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad L512 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad L512 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad L520

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad L520 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad L520 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad R400

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad R400 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad R400 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo Thinkpad R61

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo Thinkpad R61 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo Thinkpad R61 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad SL300

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad SL300 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad SL300 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad SL400

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad SL400 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad SL400 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad SL410

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad SL410 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad SL410 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad T400

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad T400 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad T400 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo Thinkpad T410

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo Thinkpad T410 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo Thinkpad T410 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad T410iN

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad T410iN uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad T410iN giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad T420

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad T420 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad T420 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo Thinkpad T420N

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo Thinkpad T420N uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo Thinkpad T420N giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad T420s

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad T420s uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad T420s giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad T430

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad T430 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad T430 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad T430s

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad T430s uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad T430s giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo Thinkpad T430U

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo Thinkpad T430U uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo Thinkpad T430U giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad T440

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad T440 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad T440 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad T440p

        Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad T440p uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo ThinkPad T440p giá rẻ

Sửa máy tính Lenovo IdeaPad U410

Sửa máy tính Lenovo IdeaPad U410 (N9-335695) (Intel Core i5-3317U 1.7GHz, 4GB RAM, 782GB (32GB SSD + 75GB HDD), VGA NVIDIA GeForce 610M, 14 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit) Ultrabook Lenovo U410 N9-335695. Hãng sản xuất: Lenovo IdeaPad Series / Mother

Sửa máy tính Lenovo IdeaPad Z470

Sửa máy tính Lenovo IdeaPad Z470 (5932-4266) (Intel Corre i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14 inch, PC DOS) Lenovo Z470 5932-4266. Hãng sản xuất: Lenovo IdeaPad Series / Motherboard Chipset: - / Độ lớn màn hình: 14 inch / L

Sửa máy tính Lenovo Thinkpad T410i

Sửa máy tính Lenovo Thinkpad T410i (2516-R91) (Intel Core i3-350M 2.26GHz, 2GB RAM, 320GB HDD, VGA Intel GMA 5700MHD, 14.1 inch, PC DOS) Lenovo T410i, 2516-R91. Hãng sản xuất: Lenovo ThinkPad Series / Motherboard Chipset: Mobile Intel HM55 Express Chipset

Sửa máy tính Lenovo Ideapad V480C

Sửa máy tính Lenovo Ideapad V480C (5935-6400) (Intel Core i3-2328M 2.2GHz, 2GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.0 inch, PC DOS) Lenovo V480C, 5935-6400. Hãng sản xuất: Lenovo IdeaPad Series / Motherboard Chipset: - / Độ lớn màn hình: 14 inch

Sửa máy tính Lenovo Essential B570

Sửa máy tính Lenovo Essential B570 (5931-7366) (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 2GB RAM, 750GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 15.6 inch, PC DOS) Lenovo 5931-7366. Hãng sản xuất: Lenovo Essential Series / Motherboard Chipset: Mobile Intel HM65 Express Chipse

Sửa máy tính Lenovo IdeaPad G460

Sửa máy tính Lenovo IdeaPad G460 (5904-4068) (Intel Core i3-370M 2.4GHz, 2GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics, 14 inch, PC DOS) Lenovo G460 5904-4068. Hãng sản xuất: Lenovo IdeaPad Series / Motherboard Chipset: - / Độ lớn màn hình: 14 inch / Độ phân

Sửa máy tính Lenovo Ideapad Z460

Sửa máy tính Lenovo Ideapad Z460 (5931-7519) (Intel Core i5-480M 2.66GHz, 2GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce G 310M, 14 inch, PC DOS) Lenovo Z460 5931-7519. Hãng sản xuất: Lenovo IdeaPad Series / Motherboard Chipset: - / Độ lớn màn hình: 14 inch / Độ

Sửa máy tính Lenovo IdeaPad V470c

Sửa máy tính Lenovo IdeaPad V470c (5931-7954) (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 2GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14 inch, PC DOS) Lenovo 5931-7954. Hãng sản xuất: Lenovo IdeaPad Series / Motherboard Chipset: - / Độ lớn màn hình: 14 inch / Độ phâ

Sửa máy tính Lenovo IdeaPad G480

Sửa máy tính Lenovo IdeaPad G480 (5932-8020) (Intel Core i5-3210M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14 inch, PC DOS) Lenovo G480 5932-8020. Hãng sản xuất: Lenovo IdeaPad Series / Motherboard Chipset: - / Độ lớn màn hình: 14 inch / Lo

Sửa máy tính Lenovo G470

Sửa máy tính Lenovo G470 (5906-9173) (Intel Core i5-2410M 2.3GHz, 2GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics, 14 inch, PC DOS) Lenovo G470. Hãng sản xuất: Lenovo-IBM / Motherboard Chipset: - / Độ lớn màn hình: 14 inch / Độ phân giải: HD (1366 x 768) / Dung

Trung tâm sửa chữa bảo hành apple macbook hà nội

Trung tâm sửa chữa bảo hành apple macbook hà nội, Công ty dịch vụ máy tính Phùng gia chuyên cung cấp dịch vụ bảo hành laptop Apple và cung cấp linh kiện chính hãng tại hà nội hàng tốt giá rẻ

Tin nổi bật

Hà Nội City: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÙNG GIA

 Hồ Chí Minh City 

Địa chỉ:  264 Huỳnh Văn Bánh, F11, Q.Phú Nhuận,Tp HCM.

 Hotline: 0908.28.28.57  Điện thoại: 08.39915647 (12 lines).

sửa ups, sửa chữa ups

Google+