sua UPS
Sửa chữa bộ lưu điện ups hà nôi

chuyên sửa ups - trung tâm dịch vụ sửa bộ lưu điện tốt nhất Sửa ups bộ lưu điện, sua bo luu dien, dịch vụ uy tín tại hà nội chuyên nghiệp

Sửa máy tính Lenovo Ideapad V480C

Sửa máy tính Lenovo Ideapad V480C

Sửa máy tính Lenovo Ideapad V480C (5935-6400) (Intel Core i3-2328M 2.2GHz, 2GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.0 inch, PC DOS) Lenovo V480C, 5935-6400. Hãng sản xuất: Lenovo IdeaPad Series / Motherboard Chipset: - / Độ lớn màn hình: 14 inch

Sửa máy tính Lenovo Ideapad V480C

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo B480

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo B480 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo B480 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo B570

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo B570 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo B570 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo B590

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo B590 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo B590 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo C460

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo C460 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo C460 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo C465

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo C465 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo C465 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo Essential B570

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo Essential B570 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo Essential B570 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo Essential G410

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo Essential G410 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo Essential G410 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo Essential G475

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo Essential G475 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo Essential G475 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo Essential G480

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo Essential G480 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo Essential G480 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo Essential G500

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo Essential G500 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo Essential G500 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo Essential G510

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo Essential G510 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo Essential G510 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo Essential G570

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo Essential G570 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo Essential G570 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo Essential G710

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo Essential G710 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo Essential G710 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo Flex 2 14 5943-5178

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo Flex 2 14 5943-5178 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo Flex 2 14 5943-5178 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo Flex2 14

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo Flex2 14 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo Flex2 14 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo G230

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo G230 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo G230 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo G3530

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo G3530 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo G3530 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo G40

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo G40 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo G40 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo G400S

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo G400S uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo G400S giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo G4030

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo G4030 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo G4030 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo G4070

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo G4070 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo G4070 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo G4080

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo G4080 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo G4080 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo G410

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo G410 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo G410 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo G460

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo G460 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo G460 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo G465

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo G465 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo G465 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo G470

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo G470 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo G470 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo G500s

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo G500s uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo G500s giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo G5030

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo G5030 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo G5030 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo G5070

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo G5070 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo G5070 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo G5080

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo G5080 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo G5080 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo G510

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo G510 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo G510 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo G550

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo G550 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo G550 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo G560

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo G560 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo G560 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo G565

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo G565 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo G565 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo G570

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo G570 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo G570 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo IBM X200

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo IBM X200 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo IBM X200 giá rẻ

Sửa máy tính Lenovo IdeaPad U410

Sửa máy tính Lenovo IdeaPad U410 (N9-335695) (Intel Core i5-3317U 1.7GHz, 4GB RAM, 782GB (32GB SSD + 75GB HDD), VGA NVIDIA GeForce 610M, 14 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit) Ultrabook Lenovo U410 N9-335695. Hãng sản xuất: Lenovo IdeaPad Series / Mother

Sửa máy tính Lenovo IdeaPad Z470

Sửa máy tính Lenovo IdeaPad Z470 (5932-4266) (Intel Corre i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14 inch, PC DOS) Lenovo Z470 5932-4266. Hãng sản xuất: Lenovo IdeaPad Series / Motherboard Chipset: - / Độ lớn màn hình: 14 inch / L

Sửa máy tính Lenovo Thinkpad T410i

Sửa máy tính Lenovo Thinkpad T410i (2516-R91) (Intel Core i3-350M 2.26GHz, 2GB RAM, 320GB HDD, VGA Intel GMA 5700MHD, 14.1 inch, PC DOS) Lenovo T410i, 2516-R91. Hãng sản xuất: Lenovo ThinkPad Series / Motherboard Chipset: Mobile Intel HM55 Express Chipset

Sửa máy tính Lenovo Ideapad V480C

Sửa máy tính Lenovo Ideapad V480C (5935-6400) (Intel Core i3-2328M 2.2GHz, 2GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.0 inch, PC DOS) Lenovo V480C, 5935-6400. Hãng sản xuất: Lenovo IdeaPad Series / Motherboard Chipset: - / Độ lớn màn hình: 14 inch

Sửa máy tính Lenovo Essential B570

Sửa máy tính Lenovo Essential B570 (5931-7366) (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 2GB RAM, 750GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 15.6 inch, PC DOS) Lenovo 5931-7366. Hãng sản xuất: Lenovo Essential Series / Motherboard Chipset: Mobile Intel HM65 Express Chipse

Sửa máy tính Lenovo IdeaPad G460

Sửa máy tính Lenovo IdeaPad G460 (5904-4068) (Intel Core i3-370M 2.4GHz, 2GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics, 14 inch, PC DOS) Lenovo G460 5904-4068. Hãng sản xuất: Lenovo IdeaPad Series / Motherboard Chipset: - / Độ lớn màn hình: 14 inch / Độ phân

Sửa máy tính Lenovo Ideapad Z460

Sửa máy tính Lenovo Ideapad Z460 (5931-7519) (Intel Core i5-480M 2.66GHz, 2GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce G 310M, 14 inch, PC DOS) Lenovo Z460 5931-7519. Hãng sản xuất: Lenovo IdeaPad Series / Motherboard Chipset: - / Độ lớn màn hình: 14 inch / Độ

Sửa máy tính Lenovo IdeaPad V470c

Sửa máy tính Lenovo IdeaPad V470c (5931-7954) (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 2GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14 inch, PC DOS) Lenovo 5931-7954. Hãng sản xuất: Lenovo IdeaPad Series / Motherboard Chipset: - / Độ lớn màn hình: 14 inch / Độ phâ

Sửa máy tính Lenovo IdeaPad G480

Sửa máy tính Lenovo IdeaPad G480 (5932-8020) (Intel Core i5-3210M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14 inch, PC DOS) Lenovo G480 5932-8020. Hãng sản xuất: Lenovo IdeaPad Series / Motherboard Chipset: - / Độ lớn màn hình: 14 inch / Lo

Sửa máy tính Lenovo G470

Sửa máy tính Lenovo G470 (5906-9173) (Intel Core i5-2410M 2.3GHz, 2GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics, 14 inch, PC DOS) Lenovo G470. Hãng sản xuất: Lenovo-IBM / Motherboard Chipset: - / Độ lớn màn hình: 14 inch / Độ phân giải: HD (1366 x 768) / Dung

Trung tâm sửa chữa bảo hành apple macbook hà nội

Trung tâm sửa chữa bảo hành apple macbook hà nội, Công ty dịch vụ máy tính Phùng gia chuyên cung cấp dịch vụ bảo hành laptop Apple và cung cấp linh kiện chính hãng tại hà nội hàng tốt giá rẻ

Tin nổi bật

Hà Nội City: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÙNG GIA

 Hồ Chí Minh City 

Địa chỉ:  264 Huỳnh Văn Bánh, F11, Q.Phú Nhuận,Tp HCM.

 Hotline: 0908.28.28.57  Điện thoại: 08.39915647 (12 lines).

sửa ups, sửa chữa ups

Google+