sua UPS
Sửa chữa bộ lưu điện ups hà nôi

chuyên sửa ups - trung tâm dịch vụ sửa bộ lưu điện tốt nhất Sửa ups bộ lưu điện, sua bo luu dien, dịch vụ uy tín tại hà nội chuyên nghiệp

Sửa máy tính Lenovo IdeaPad Z470

Sửa máy tính Lenovo IdeaPad Z470

Sửa máy tính Lenovo IdeaPad Z470 (5932-4266) (Intel Corre i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14 inch, PC DOS) Lenovo Z470 5932-4266. Hãng sản xuất: Lenovo IdeaPad Series / Motherboard Chipset: - / Độ lớn màn hình: 14 inch / L

Sửa máy tính Lenovo IdeaPad Z470

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Y470p

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Y470p uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Y470p giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Y480

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Y480 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Y480 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Y485

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Y485 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Y485 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Y500

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Y500 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Y500 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Y5070

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Y5070 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Y5070 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Y510p

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Y510p uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Y510p giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Y550

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Y550 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Y550 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Y560P

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Y560P uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Y560P giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Y570

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Y570 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Y570 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Y580

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Y580 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Y580 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Y650

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Y650 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Y650 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Yoga 11S

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Yoga 11S uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Yoga 11S giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Yoga 13

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Yoga 13 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Yoga 13 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Yoga 3 Pro

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Yoga 3 Pro uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Yoga 3 Pro giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Yoga 500

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Yoga 500 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Yoga 500 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Z360

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Z360 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Z360 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Z370

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Z370 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Z370 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Z400

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Z400 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Z400 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Z410

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Z410 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Z410 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Z410p

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Z410p uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Z410p giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Z460

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Z460 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Z460 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Z470

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Z470 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Z470 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Z480

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Z480 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Z480 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Z500

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Z500 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Z500 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Z5070

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Z5070 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Z5070 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Z510

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Z510 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Z510 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Z560

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Z560 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Z560 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Z565

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Z565 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Z565 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Z580

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Z580 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Z580 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo Idepad 100

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo Idepad 100 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo Idepad 100 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo K4450

        Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo K4450 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo K4450 giá rẻ

Sửa máy tính Lenovo IdeaPad U410

Sửa máy tính Lenovo IdeaPad U410 (N9-335695) (Intel Core i5-3317U 1.7GHz, 4GB RAM, 782GB (32GB SSD + 75GB HDD), VGA NVIDIA GeForce 610M, 14 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit) Ultrabook Lenovo U410 N9-335695. Hãng sản xuất: Lenovo IdeaPad Series / Mother

Sửa máy tính Lenovo IdeaPad Z470

Sửa máy tính Lenovo IdeaPad Z470 (5932-4266) (Intel Corre i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14 inch, PC DOS) Lenovo Z470 5932-4266. Hãng sản xuất: Lenovo IdeaPad Series / Motherboard Chipset: - / Độ lớn màn hình: 14 inch / L

Sửa máy tính Lenovo Thinkpad T410i

Sửa máy tính Lenovo Thinkpad T410i (2516-R91) (Intel Core i3-350M 2.26GHz, 2GB RAM, 320GB HDD, VGA Intel GMA 5700MHD, 14.1 inch, PC DOS) Lenovo T410i, 2516-R91. Hãng sản xuất: Lenovo ThinkPad Series / Motherboard Chipset: Mobile Intel HM55 Express Chipset

Sửa máy tính Lenovo Ideapad V480C

Sửa máy tính Lenovo Ideapad V480C (5935-6400) (Intel Core i3-2328M 2.2GHz, 2GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.0 inch, PC DOS) Lenovo V480C, 5935-6400. Hãng sản xuất: Lenovo IdeaPad Series / Motherboard Chipset: - / Độ lớn màn hình: 14 inch

Sửa máy tính Lenovo Essential B570

Sửa máy tính Lenovo Essential B570 (5931-7366) (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 2GB RAM, 750GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 15.6 inch, PC DOS) Lenovo 5931-7366. Hãng sản xuất: Lenovo Essential Series / Motherboard Chipset: Mobile Intel HM65 Express Chipse

Sửa máy tính Lenovo IdeaPad G460

Sửa máy tính Lenovo IdeaPad G460 (5904-4068) (Intel Core i3-370M 2.4GHz, 2GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics, 14 inch, PC DOS) Lenovo G460 5904-4068. Hãng sản xuất: Lenovo IdeaPad Series / Motherboard Chipset: - / Độ lớn màn hình: 14 inch / Độ phân

Sửa máy tính Lenovo Ideapad Z460

Sửa máy tính Lenovo Ideapad Z460 (5931-7519) (Intel Core i5-480M 2.66GHz, 2GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce G 310M, 14 inch, PC DOS) Lenovo Z460 5931-7519. Hãng sản xuất: Lenovo IdeaPad Series / Motherboard Chipset: - / Độ lớn màn hình: 14 inch / Độ

Sửa máy tính Lenovo IdeaPad V470c

Sửa máy tính Lenovo IdeaPad V470c (5931-7954) (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 2GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14 inch, PC DOS) Lenovo 5931-7954. Hãng sản xuất: Lenovo IdeaPad Series / Motherboard Chipset: - / Độ lớn màn hình: 14 inch / Độ phâ

Sửa máy tính Lenovo IdeaPad G480

Sửa máy tính Lenovo IdeaPad G480 (5932-8020) (Intel Core i5-3210M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14 inch, PC DOS) Lenovo G480 5932-8020. Hãng sản xuất: Lenovo IdeaPad Series / Motherboard Chipset: - / Độ lớn màn hình: 14 inch / Lo

Sửa máy tính Lenovo G470

Sửa máy tính Lenovo G470 (5906-9173) (Intel Core i5-2410M 2.3GHz, 2GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics, 14 inch, PC DOS) Lenovo G470. Hãng sản xuất: Lenovo-IBM / Motherboard Chipset: - / Độ lớn màn hình: 14 inch / Độ phân giải: HD (1366 x 768) / Dung

Trung tâm sửa chữa bảo hành apple macbook hà nội

Trung tâm sửa chữa bảo hành apple macbook hà nội, Công ty dịch vụ máy tính Phùng gia chuyên cung cấp dịch vụ bảo hành laptop Apple và cung cấp linh kiện chính hãng tại hà nội hàng tốt giá rẻ

Tin nổi bật

Hà Nội City: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÙNG GIA

 Hồ Chí Minh City 

Địa chỉ:  264 Huỳnh Văn Bánh, F11, Q.Phú Nhuận,Tp HCM.

 Hotline: 0908.28.28.57  Điện thoại: 08.39915647 (12 lines).

sửa ups, sửa chữa ups

Google+