sua UPS
Sửa chữa bộ lưu điện ups hà nôi

chuyên sửa ups - trung tâm dịch vụ sửa bộ lưu điện tốt nhất Sửa ups bộ lưu điện, sua bo luu dien, dịch vụ uy tín tại hà nội chuyên nghiệp

Sửa máy tính Lenovo Thinkpad T410i

Sửa máy tính Lenovo Thinkpad T410i

Sửa máy tính Lenovo Thinkpad T410i (2516-R91) (Intel Core i3-350M 2.26GHz, 2GB RAM, 320GB HDD, VGA Intel GMA 5700MHD, 14.1 inch, PC DOS) Lenovo T410i, 2516-R91. Hãng sản xuất: Lenovo ThinkPad Series / Motherboard Chipset: Mobile Intel HM55 Express Chipset

Sửa máy tính Lenovo Thinkpad T410i

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Flex 10

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Flex 10 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Flex 10 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Flex 14

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Flex 14 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad Flex 14 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo Ideapad G40-70

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo Ideapad G40-70 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo Ideapad G40-70 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo Ideapad G400S

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo Ideapad G400S uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo Ideapad G400S giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo Ideapad G4030

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo Ideapad G4030 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo Ideapad G4030 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad G4070

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad G4070 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad G4070 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad G4080

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad G4080 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad G4080 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo Ideapad G410

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo Ideapad G410 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo Ideapad G410 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad G450

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad G450 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad G450 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad G460

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad G460 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad G460 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad G470

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad G470 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad G470 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad G480

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad G480 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad G480 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad G50-70

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad G50-70 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad G50-70 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad G500S

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad G500S uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad G500S giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad G5070

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad G5070 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad G5070 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo Ideapad G510

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo Ideapad G510 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo Ideapad G510 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad G560

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad G560 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad G560 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad G580

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad G580 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad G580 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad S100

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad S100 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad S100 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad S100C

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad S100C uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad S100C giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad S110

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad S110 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad S110 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad S2030

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad S2030 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad S2030 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad S210

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad S210 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad S210 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad S400

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad S400 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad S400 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad S410P

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad S410P uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad S410P giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad U110

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad U110 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad U110 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad U300s

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad U300s uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad U300s giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad U310

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad U310 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad U310 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad U330

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad U330 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad U330 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad U350

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad U350 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad U350 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad U41-70

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad U41-70 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad U41-70 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad U410

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad U410 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad U410 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad U450

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad U450 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad U450 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad U450p

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad U450p uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad U450p giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad U460

 •         Sửa chữa Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad U460 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa ổ cứng Lenovo IdeaPad U460 giá rẻ

 • Sửa chữa ổ cứng Lenovo Ideapad V460

 •        

  Sửa máy tính Lenovo IdeaPad U410

  Sửa máy tính Lenovo IdeaPad U410 (N9-335695) (Intel Core i5-3317U 1.7GHz, 4GB RAM, 782GB (32GB SSD + 75GB HDD), VGA NVIDIA GeForce 610M, 14 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit) Ultrabook Lenovo U410 N9-335695. Hãng sản xuất: Lenovo IdeaPad Series / Mother

  Sửa máy tính Lenovo IdeaPad Z470

  Sửa máy tính Lenovo IdeaPad Z470 (5932-4266) (Intel Corre i3-2350M 2.3GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14 inch, PC DOS) Lenovo Z470 5932-4266. Hãng sản xuất: Lenovo IdeaPad Series / Motherboard Chipset: - / Độ lớn màn hình: 14 inch / L

  Sửa máy tính Lenovo Thinkpad T410i

  Sửa máy tính Lenovo Thinkpad T410i (2516-R91) (Intel Core i3-350M 2.26GHz, 2GB RAM, 320GB HDD, VGA Intel GMA 5700MHD, 14.1 inch, PC DOS) Lenovo T410i, 2516-R91. Hãng sản xuất: Lenovo ThinkPad Series / Motherboard Chipset: Mobile Intel HM55 Express Chipset

  Sửa máy tính Lenovo Ideapad V480C

  Sửa máy tính Lenovo Ideapad V480C (5935-6400) (Intel Core i3-2328M 2.2GHz, 2GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14.0 inch, PC DOS) Lenovo V480C, 5935-6400. Hãng sản xuất: Lenovo IdeaPad Series / Motherboard Chipset: - / Độ lớn màn hình: 14 inch

  Sửa máy tính Lenovo Essential B570

  Sửa máy tính Lenovo Essential B570 (5931-7366) (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 2GB RAM, 750GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 15.6 inch, PC DOS) Lenovo 5931-7366. Hãng sản xuất: Lenovo Essential Series / Motherboard Chipset: Mobile Intel HM65 Express Chipse

  Sửa máy tính Lenovo IdeaPad G460

  Sửa máy tính Lenovo IdeaPad G460 (5904-4068) (Intel Core i3-370M 2.4GHz, 2GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics, 14 inch, PC DOS) Lenovo G460 5904-4068. Hãng sản xuất: Lenovo IdeaPad Series / Motherboard Chipset: - / Độ lớn màn hình: 14 inch / Độ phân

  Sửa máy tính Lenovo Ideapad Z460

  Sửa máy tính Lenovo Ideapad Z460 (5931-7519) (Intel Core i5-480M 2.66GHz, 2GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce G 310M, 14 inch, PC DOS) Lenovo Z460 5931-7519. Hãng sản xuất: Lenovo IdeaPad Series / Motherboard Chipset: - / Độ lớn màn hình: 14 inch / Độ

  Sửa máy tính Lenovo IdeaPad V470c

  Sửa máy tính Lenovo IdeaPad V470c (5931-7954) (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 2GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14 inch, PC DOS) Lenovo 5931-7954. Hãng sản xuất: Lenovo IdeaPad Series / Motherboard Chipset: - / Độ lớn màn hình: 14 inch / Độ phâ

  Sửa máy tính Lenovo IdeaPad G480

  Sửa máy tính Lenovo IdeaPad G480 (5932-8020) (Intel Core i5-3210M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14 inch, PC DOS) Lenovo G480 5932-8020. Hãng sản xuất: Lenovo IdeaPad Series / Motherboard Chipset: - / Độ lớn màn hình: 14 inch / Lo

  Sửa máy tính Lenovo G470

  Sửa máy tính Lenovo G470 (5906-9173) (Intel Core i5-2410M 2.3GHz, 2GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics, 14 inch, PC DOS) Lenovo G470. Hãng sản xuất: Lenovo-IBM / Motherboard Chipset: - / Độ lớn màn hình: 14 inch / Độ phân giải: HD (1366 x 768) / Dung

  Trung tâm sửa chữa bảo hành apple macbook hà nội

  Trung tâm sửa chữa bảo hành apple macbook hà nội, Công ty dịch vụ máy tính Phùng gia chuyên cung cấp dịch vụ bảo hành laptop Apple và cung cấp linh kiện chính hãng tại hà nội hàng tốt giá rẻ

Tin nổi bật

Hà Nội City: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÙNG GIA

 Hồ Chí Minh City 

Địa chỉ:  264 Huỳnh Văn Bánh, F11, Q.Phú Nhuận,Tp HCM.

 Hotline: 0908.28.28.57  Điện thoại: 08.39915647 (12 lines).

sửa ups, sửa chữa ups

Google+