sua UPS
Sửa chữa bộ lưu điện ups hà nôi

chuyên sửa ups - trung tâm dịch vụ sửa bộ lưu điện tốt nhất Sửa ups bộ lưu điện, sua bo luu dien, dịch vụ uy tín tại hà nội chuyên nghiệp

 Tin tức

Bảo hành sửa chữa laptop Lenovo Essential G475 lỗi bị xé hình

Bảo hành sửa chữa laptop Lenovo Essential G475 lỗi bị xé hình uy tín tại công ty máy tính Phùng Gia

Phùng Gia chuyên sửa chữa laptop Lenovo Essential G410 lỗi có nguồn không hình

Phùng Gia chuyên sửa chữa laptop Lenovo Essential G410 lỗi có nguồn không hình uy tín đảm bảo chất lượng

Dịch vụ sửa chữa laptop Lenovo Essential B570 lỗi có đèn nguồn không lên hình

Dịch vụ sửa chữa laptop Lenovo Essential B570 lỗi có đèn nguồn không lên hình đảm bảo chất lượng

Trung tâm sửa chữa laptop Lenovo C465 lỗi kêu bíp bíp

Trung tâm sửa chữa laptop Lenovo C465 lỗi kêu bíp bíp uy tín tại công ty Phùng Gia

Mua máy chiếu cũ Sony VPL-CX100

Mua máy chiếu cũ Sony VPL-CX100 Hãng sản xuất: SONY Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 Độ sáng tối đa: 2700 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)

Mua máy chiếu cũ Sony VPL-MX20

Mua máy chiếu cũ Sony VPL-MX20 Hãng sản xuất: SONY Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 Độ sáng tối đa: 2500 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)

Mua máy chiếu cũ Sony VPL-MX25

Mua máy chiếu cũ Sony VPL-MX25 Hãng sản xuất: SONY Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 Độ sáng tối đa: 2500 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)

Mua máy chiếu cũ Sony VPL-CW125

Mua máy chiếu cũ Sony VPL-CW125 Hãng sản xuất: SONY Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 Độ sáng tối đa: 3000 lumens Độ phân giải màn hình: 1366 x 800

Mua máy chiếu cũ Sony VPL-EX130

Mua máy chiếu cũ Sony VPL-EX130 Hãng sản xuất: SONY Tỉ lệ hình ảnh: - Độ sáng tối đa: 3000 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA

Mua máy chiếu cũ Sony VPL-CS21

Mua máy chiếu cũ Sony VPL-CS21 Hãng sản xuất: SONY Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 Độ sáng tối đa: 2100 lumens Độ phân giải màn hình: 800 x 600 (SVGA)

Mua máy chiếu cũ Sony VPL-CX61

Mua máy chiếu cũ Sony VPL-CX61 Hãng sản xuất: SONY Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 Độ sáng tối đa: 2500 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA

Mua máy chiếu cũ Sony VPL-SX125

Mua máy chiếu cũ Sony VPL-SX125 Hãng sản xuất: SONY Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10 Độ sáng tối đa: 2500 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (SVGA)

Mua máy chiếu cũ PANASONIC PT-LB30EA

Mua máy chiếu cũ PANASONIC PT-LB30EA Hãng sản xuất: PANASONIC Tỉ lệ hình ảnh: 5:4 Độ sáng tối đa: 3000 lumens Độ phân giải màn hình: 1280 x 768

Mua máy chiếu cũ Panasonic PT-LX26

Mua máy chiếu cũ Panasonic PT-LX26 Hãng sản xuất: PANASONIC Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 Độ sáng tối đa: 2600 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (SVGA)

Mua máy chiếu cũ Panasonic PT-LB1VEA

Mua máy chiếu cũ Panasonic PT-LB1VEA Hãng sản xuất: PANASONIC Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3 Độ sáng tối đa: 2200 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu

Mua máy chiếu cũ Panasonic PT-LB3VEA

Mua máy chiếu cũ Panasonic PT-LB3VEA Hãng sản xuất: PANASONIC Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 Độ sáng tối đa: 3200 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) Tính năng

Mua máy chiếu cũ Panasonic PT-LB78EA

Mua máy chiếu cũ Panasonic PT-LB78EA Hãng sản xuất: PANASONIC Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3 Độ sáng tối đa: 3000 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.77 triệu màu

Mua máy chiếu cũ Panasonic PT-LB50EA

Mua máy chiếu cũ Panasonic PT-LB50EA Hãng sản xuất: PANASONIC Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 Độ sáng tối đa: 2000 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)

Mua máy chiếu cũ Panasonic PT-LB51EA

Mua máy chiếu cũ Panasonic PT-LB51EA Hãng sản xuất: PANASONIC Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 Độ sáng tối đa: 2000 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)

Mua máy chiếu cũ Panasonic PT-F100EA

Mua máy chiếu cũ Panasonic PT-F100EA Hãng sản xuất: PANASONIC Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3 Độ sáng tối đa: 3200 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)

Mua máy chiếu cũ Panasonic PT-LB51NTE

Mua máy chiếu cũ Panasonic PT-LB51NTE Hãng sản xuất: PANASONIC Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 Độ sáng tối đa: 2000 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)

Mua máy chiếu cũ Panasonic PT - LB2E

Mua máy chiếu cũ Panasonic PT - LB2E Hãng sản xuất: PANASONIC Tỉ lệ hình ảnh: - Độ sáng tối đa: 2600 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)

Mua máy chiếu cũ Panasonic PT-LB78VEA

Mua máy chiếu cũ Panasonic PT-LB78VEA Hãng sản xuất: PANASONIC Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 Độ sáng tối đa: 3000 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)

Mua máy chiếu cũ Panasonic PT-LX30H

Mua máy chiếu cũ Panasonic PT-LX30H Hãng sản xuất: PANASONIC Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 Độ sáng tối đa: 3000 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (SVGA)

Mua máy chiếu cũ Panasonic PT-LB2EA

Mua máy chiếu cũ Panasonic PT-LB2EA Hãng sản xuất: PANASONIC Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3 Độ sáng tối đa: 2600 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) Tổng số điểm ảnh chiếu: 2.36 triệu màu

Mua máy chiếu cũ Panasonic PT-LB3EA

Mua máy chiếu cũ Panasonic PT-LB3EA Hãng sản xuất: PANASONIC Tỉ lệ hình ảnh: 16:9 Độ sáng tối đa: 3200 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)

Mua máy chiếu cũ Panasonic PT-LB3E

Mua máy chiếu cũ Panasonic PT-LB3E Hãng sản xuất: PANASONIC Tỉ lệ hình ảnh: 16:9 Độ sáng tối đa: 3200 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) Tính năng: -

Mua máy chiếu cũ Panasonic PT-LW25H

Mua máy chiếu cũ Panasonic PT-LW25H Hãng sản xuất: PANASONIC Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10 Độ sáng tối đa: 2500 lumens Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 (WXGA)

Mua máy chiếu cũ Panasonic PT-LB75VEA

Mua máy chiếu cũ Panasonic PT-LB75VEA Hãng sản xuất: PANASONIC Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3 Độ sáng tối đa: 2600 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu

Mua máy chiếu cũ Panasonic PT-LB80NTEA

Mua máy chiếu cũ Panasonic PT-LB80NTEA Hãng sản xuất: PANASONIC Tỉ lệ hình ảnh: 4:3, 15:9 Độ sáng tối đa: 3200 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu

Mua máy chiếu cũ Panasonic PT-LB1E

Mua máy chiếu cũ Panasonic PT-LB1E Hãng sản xuất: PANASONIC Tỉ lệ hình ảnh: - Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)

Mua máy chiếu cũ Panasonic PT-LB55NTEA

Mua máy chiếu cũ Panasonic PT-LB55NTEA Hãng sản xuất: PANASONIC Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 Độ sáng tối đa: 2500 lumens Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA)

Thu mua máy chiếu cũ thanh lý hà nội

Thu mua máy chiếu cũ thanh lý hà nội, Công ty chúng tôi nhận thu mua tất cả các loại máy chiếu đã qua sử dụng, máy chiếu cũ, máy chiếu hỏng không sử dụng được. Thu mua máy chiếu giá cao, thủ tục nhanh gọn, đánh giá đúng chất lượng máy vì là công ty chuyên sửa máy chiếu chết hỏng tại nhà.

Mua máy chiếu cũ Panasonic PT-LB90EA

Mua máy chiếu cũ Panasonic PT-LB90EA PT-LB90EA, PTLB90EA. Hãng sản xuất: PANASONIC / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3500 lumens / Hệ số tương phản: 500:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ả

Mua máy chiếu cũ Panasonic PT-LX22EA

Mua máy chiếu cũ Panasonic PT-LX22EA , Panasonic PT-LX22EA Hãng sản xuất: PANASONIC / Panel type: LCD / Độ phân giải (dpi): 1024x768(XGA) / Hệ số tương phản: 500:1 / Số nguồn tín hiệu: 220 / Độ ồn (db): 0 / Bộ vi xử lý: - / Tốc độ bộ vi xử lý : - / Loại bộ nhớ: - / Dung lượng bộ nhớ: - / Dung lượng ổ cứng (Gb): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 2.9

Mua máy chiếu cũ BENQ MP624

Mua máy chiếu cũ BENQ MP624, BenQ MP624 Hãng sản xuất: BENQ / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 3000 lumens / Hệ số tương phản: 2500:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, VGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 285 / Độ ồn: 31dB / Trọng lượng: 2.5kg

Mua máy chiếu cũ BenQ MP515

Mua máy chiếu cũ BenQ MP515 MP515. Hãng sản xuất: BENQ / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 2500 lumens / Hệ số tương phản: 4200:1 / Độ phân giải màn hình: 800 x 600 (SVGA) / Độ phân giải: SVGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu /

Windows 8 hơn hẳn Windows 7 về hiệu suất hoạt động

Windows 8 hơn hẳn Windows 7 về hiệu suất hoạt động Trên cùng một máy tính để thực hiện các bài thử nghiệm, Windows 8 Consumer Preview khởi động nhanh hơn và nhìn chung chạy nhanh hơn so với Windows 7.

Apple lộ clip quảng cáo Macintosh đầu tiên

Apple lộ clip quảng cáo Macintosh đầu tiên Đoạn video này đã không được công bố rộng rãi vì Apple cho rằng nó mang tính chất "tự chúc mừng" thái quá.

Một số kinh nghiệm khi sử dụng pin laptop

Một số kinh nghiệm khi sử dụng pin laptop

Kinh nghiệm thay Mainboard cho máy tính

Kinh nghiệm thay Mainboard cho máy tính, Tuần trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về những điều cần chú ý khi bạn muốn nâng cấp CPU cho máy tính. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu những gì bạn cần chú ý khi muốn thay cả bo mạch chủ.

Tin nổi bật

Hà Nội City: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÙNG GIA

 Hồ Chí Minh City 

Địa chỉ:  264 Huỳnh Văn Bánh, F11, Q.Phú Nhuận,Tp HCM.

 Hotline: 0908.28.28.57  Điện thoại: 08.39915647 (12 lines).

sửa ups, sửa chữa ups

Google+